Učebnice a naučné články

Vydané publikace:

Základní hudební pojmy v otázkách a odpovědích 1. a 2. vydání
Nakladatelství Vlad.Beneš - Kladno

 

Zatím nevydané publikace:

Cvičebnice praktického kontrapunktu

2003

Cvičebnice kompoziční praxe

2003

Cvičebnice aplikované harmonie

2003

 

Účelové naučné statě:

Co je a není duchovní hudba?

2003

Poznámky k semináři pro varhanní doprovázeče

2003