Stanislav Jelínek

1945 narodil se 25.3.1945 v Praze
1965 absolvoval na konzervatoři (varhany, skladba)
1970 absolvoval AMU (skladba, hudební teorie)
1983-1985 postgraduální studium AMU (teorie hudby 20. století)
1965-1993 pedagog na Vojenské konzervatoři v Roudnici
1970-1973 spolupracovník P.K.Břízy na Sv.Hoře (tvorba nové duchovní hudby a liturgických skladeb)
1984-doposud autorská spolupráce s celorepublikovými církevními sbory Effatha
1985 redigoval a slleve note opatřil trojdisk Gregoriánský chorál
1993-2003 pedagog na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze

Po úspěšném provedení jeho skladby na festivalu Adventní setkání 2001 v Pardubicích


Poštovní kontakt:
Sudoměřská 5
130 00 Praha 3

Bankovní spojení:
163625515/0600  (GE Cap.)