777 113 195, tousek@eu.cz
Dr. HorŠkovť 49/II, Podžbrady, 290 01 Podžbrady